Login Hasło
Tylko najświeższe wiadomości
Wiadomości » Białystok »

Debata w Białymstoku wokół Polski Wschodniej

Debata w Białymstoku wokół Polski Wschodniej

O dotychczasowych doświadczeniach, ale i szansach na rozwój regionu w kolejnych latach rozmawiali uczestnicy konferencji "Prawdziwa Europa Regionów a rozwój Polski Wschodniej" w białostockim urzędzie wojewódzkim.
Na sali - prócz polityków z Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego - nie zabrakło przedstawicieli resortów Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury oraz Kancelarii Prezydenta RP. Debacie przysłuchiwał się też szef Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Mówił, że program Rozwoju Polski Wschodniej jest wręcz wzorowym rozwiązaniem w skali Europy, które pozwala obserwować zmiany w tej części kontynentu.

- Nasze województwa, gminy i powiaty działają modelowo. Uważa się, że polskie samorządy, które są od samego początku nastawione nie tylko na zaspakajanie bieżących potrzeb obywateli, są nastawione na prawdziwy rozwój. Należy taki model również w innych krajach zaszczepić. Bo to nie jest zwykłe w Unii Europejskiej - podkreślał Jerzy Buzek. Dodawał, że spotkanie pięciu województw i wspólne myślenie o rozwoju jest ideą godną propagowania w całej Europie.

Barbara Kudrycka, minister nauki, zauważała, że konferencja pokazała wartość dialogu i współpracy. Do jeszcze szerszej współpracy nawoływali przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

- My, jako przedstawiciele przedsiębiorców, jesteśmy zainteresowani dalszym rozwojem, bo rozwój regionu pozwala też na rozwój naszych firm - zauważał Witold Karczewski, szef Izby Przemysłowo-Handlowej. - Powinniśmy wykorzystać szansę, jaką daje Partnerstwo Wschodnie. Ważne jest, abyście, marszałkowie, wojewodowie, mówili jednym głosem. Możemy współpracować przy promocji, rozwoju infrastruktury oraz innowacyjnej gospodarce.

Wtórował mu Andrzej Parafiniuk z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - Kilka dni temu mówił pan [Parafiniuk zwracał się do prof. Buzka - red.] w Brukseli, że nie ma wolności bez Solidarności i nie ma Europy bez Solidarności. Ta Solidarność jest też potrzebna w takim regionie jak Polska Wschodnia - komentował.


Źródło: Gazeta Wyborcza Białystok
http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,37227,10223831,Debata_w_Bialymstoku_wokol_Polski_Wschodniej.html
Dodano: 03-09-2011 13:00
Odsłon: 207

Skomentuj: